Download
Лаборатория

 

       Във връзка с нарастващата потребност за контрол на качеството при производствените процеси фирмата Делта Инструмент предлага системи за мониторинг, архив и контрол на технологични параметри. Системите представляват съвкупност от различни измервателни устройства, данните, от които се събират, следят, архивират и визуализират от специализиран софтуер. Системите се изработват по поръчка, за да удовлетворят изискванията на конкретния клиент. Способността им да се свързват с различни бази данни (MSSQL, Oracle, mySQL) дава възможност лесно да станат част от проследимостта (traceability) в производството и ERP системите, които използва клиентът. Различните трендове, отчети и аларми правят софтуера удобен както за контролиране на качеството, така и за управление и за телеметрия.

 

 

Мониторинг СистемиИнтерфейс на мониторинг система

 

Интересни проекти, внедрени при клиенти:

 

  • Измерване на влажност и температура в складовите фармацефтични помещения на ВетПром АД (PDF)
  • Мониторинг на изпичането на детайли във високо-температурните пещи на сградата на ЕПИК1. Следене температурата в пещите в чистите помещения на сградата.
  • Част от traceability системата при изпичане на термо сонди  при ниско температурните пещи на  ЕПИК АД
  • Управление на температурата на пещите, мониторинг и връзка към traceability системата на Melexis-София
  • Управление и мониторинг на влажността и температурата в куринг камерите при производсвото на акумулаторни плочи на Енерсис АДТърговище
  • Управление и мониторинг на тестова пещ в учебния център на РВД

Софтуерна платформа за мониторинг на влажност и температура RMS на Rotronic

Софтуерна платформа за мониторинг на влажност и температура RMS на Rotronic

Модулна уеб-базирана платформа за мониторинг, контрол и сигнализация в реално време от комбинация от различни логери за температура, влажност, диф. налягане, въглероден диоксид и др. Разработена е съвместно с водещи фармацевтични компании и позволява валидиране по FDA 21 CFR part 11.

new-delta-product

СИСТЕМА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

Система за топлотехнически изпитвания на отоплителни уреди по стандарт БДС EN 14785

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОКЛИМАТ

Система за регулиране на температурата и относителната влажност в оранжерии

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРМИЧНИ ПРОЦЕСИ

система за архив, мониторинг и визуализация на термичните процеси в нискотемпературните пещи Chip Line

СИСТЕМА ЗА КУРИНГ КАМЕРИ

Система за следене, управление и архивиране на влажността и температурата в куринг камери