Download
Лаборатория

 

       Във връзка с нарастващата потребност за контрол на качеството при производствените процеси фирмата Делта Инструмент предлага системи за мониторинг, архив и контрол на технологични параметри. Системите представляват съвкупност от различни измервателни устройства, данните, от които се събират, следят, архивират и визуализират от специализиран софтуер. Системите се изработват по поръчка, за да удовлетворят изискванията на конкретния клиент. Способността им да се свързват с различни бази данни (MSSQL, Oracle, mySQL) дава възможност лесно да станат част от проследимостта (traceability) в производството и ERP системите, които използва клиентът. Различните трендове, отчети и аларми правят софтуера удобен както за контролиране на качеството, така и за управление и за телеметрия.

 

 

Мониторинг СистемиИнтерфейс на мониторинг система

 

Интересни проекти, внедрени при клиенти:

 

  • Измерване на влажност и температура в складовите фармацефтични помещения на ВетПром АД (PDF)
  • Мониторинг на изпичането на детайли във високо-температурните пещи на сградата на ЕПИК1. Следене температурата в пещите в чистите помещения на сградата.
  • Част от traceability системата при изпичане на термо сонди  при ниско температурните пещи на  ЕПИК АД
  • Управление на температурата на пещите, мониторинг и връзка към traceability системата на Melexis-София
  • Управление и мониторинг на влажността и температурата в куринг камерите при производсвото на акумулаторни плочи на Енерсис АДТърговище
  • Управление и мониторинг на тестова пещ в учебния център на РВД

СИСТЕМА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

Система за топлотехнически изпитвания на отоплителни уреди по стандарт БДС EN 14785

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОКЛИМАТ

Система за регулиране на температурата и относителната влажност в оранжерии

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРМИЧНИ ПРОЦЕСИ

система за архив, мониторинг и визуализация на термичните процеси в нискотемпературните пещи Chip Line

СИСТЕМА ЗА КУРИНГ КАМЕРИ

Система за следене, управление и архивиране на влажността и температурата в куринг камери