Download
Лаборатория
Новини
dRTU-3000 - Нова серия отдалечени входно/изходни модули с Мodbus RTU

     Новата серия dRTU-3000 предствалява отдалечени входно/изходни модули с ModbusRTU и различни възможни аналогови и дискретни входове, както и аналогови и дискретни изходи.

 

     Моделът dRTU-3018 включва осем дискретни входа тип „сух контакт“ и сериен modbus RTU през RS485. Осемте входа имат обща маса, но са галванично разделени от RS485 и от захранването на устройството. Галванично разделени са и захранването и комуникационната част. Устройството се захранва или с 230 VAC или с 24 VDC.

 

     Моделът dRTU-3028 включва осем релейни изхода SPDT 5A/250VAC (5A/30VDC по заявка) и сериен интерфейс RS485 по Modbus RTU. Захранването и комуникационната част са галванично разделени. Устройството се захранва с 230 VAC или с 24 VDC (по заявка).

 

За повече информация:

Други -> Входно/изходни модули серия dRTU-3000