Download
Лаборатория
Новини
Система за топлотехнически изпитвания на отоплителни уреди

Това е новата ни разработка в категория Системи за мониторингархив

 и анализ

  Тя представлява стенд за изпитване на отоплителни уредиработещи

 на дървени пелети за жилищни помещенияСъобразена е със стандарта 

БДС- EN 14785. Стендът се състои от 4 плочи с монтирани на повърхността 

20 термодвойкиПосредством RS485 данните се подават към индустриален

компютърНа него има инсталиран специализаран софтуер

Целта му е да събира и архивира данните от изпитанията.

 

За повече информация:

Системи за мониторинг, архив и анализ->Системи за изпитване на отоплителни уреди