Download
Лаборатория
Новини
НОВО - RS485 галванично изолиран повторител

RS485 повторител и изолатор в едно устройство

 

Характеристики:

- Пълно галванично разделяне, включително GND, на двете линии една от друга и от захранването;
- Разширява линията с до 1200 m;
- Скорост на предаване до 115 200 Baud/s (bps);
- Автоматично превключване на посоката;
- Захранване 24 VDC (230 VAC по заявка);
- Компактен монтаж на DIN шина;

- Опция: терминиращи, pull-up и pull-down резистори по заявка;

Повече информация тук.

 

 

 

DELTA INSTRUMENTS - from Sensor to Cloud