Download
Лаборатория
Новини
НОВО - RS485 галванично изолиран повторител

RS485 повторител и изолатор в едно устройство

 

Характеристики:

- Пълно галванично разделяневключително GNDна двете линии една от друга и от захранването;

- Автоматично управление на посоката;

- Захранване на 24 VDC;

- Скорост на комуникация до 115kBaud;

- Покрива разстояние до 1000m;

- Монтаж на DIN шина;

- Опция: терминиращи, pull-up и pull-down резистори.

 

 

 

 

DELTA INSTRUMENTS - from Sensor to Cloud