Download
Лаборатория
Новини
Serial Modbus Master Multiplexer SMM-01

    Налагало ли ви се е някога да свържете едновременно няколко master устройства към ModbusRTU мрежа или просто да синхронизирате RS485 мрежи с различни скорости? Serial Master Multiplexer SMM-01 върши тази работа. Програмируеми скорости и за трите серийни интерфейса и пълно галванично разделяне между тях.

 

За повече информация:

Други -> Преобразуватели