Download
Лаборатория

Georgin - водещ Френски производител в сферата на промишлената автоматика. Предлагат голямо разнообразие от ценерови бариери с Ex защита за взривоопасни среди. Също така имат широка гама от термометри, манометри, трансмитери за температура и налягане, термостати и пресостати.