Download
Лаборатория

• KIMO Instruments Co, France – производител на преносими уреди за измерване на температура, налягане, диф.налягане, влажност, скорост и дебит на въздуха, ниво на шума, осветеност, концентрации и др.; широка гама трансмитери, Datalogger- и, термосонди и др.