Download
Лаборатория


Продукти

Процес Индикатори и Термометри

Разработени на аналогова схемотехника, тези уреди предлагат сравнително евтина и устойчива на смущения визуализация на параметри на технологични величини. Необходимо е предварително да се зададе измервателният обхват.

Програмируеми Процес Индикатори

Богата гама от уреди с възможност за програмиране на показанието в реални физ. единици, на вида и праговете на сработване на релетата, с галванично изолиран токов изход или интерфейс.

ON/OFF Регулатори

За ON/OFF регулиране на параметри на технoлогични процеси, вкл. и многостепенно регулиране. Подходящи са и за сигнализация на гранични стойности или за т.н. трипозиционно регулиране.

ПИД регулатори

С програмируеми параметри на ПИД закона, надеждни и устойчиви на смущения. Добри възможности за избор на входове и изходи и самонастройка при регулиране на T°C.

Регулатори за хидрофорни системи

Специално разработени за управление на хидрофорни системи с 1 до 4 помпи, с релейно или честотно управление.

Налягане и диференциално налягане

Преобразуватели на налягане и диференциално налягане, потопяеми трансмитери за ниво, трансмитери с челна мембрана и др. Възможно е да се свързват към всички наши модели индикатори и регулатори.

Измерване и регулиране на ниво

Сигнализация на гранични нива и регулиране на ниво чрез кондуктометрични или поплавкови сонди. Потопяеми (налягане) и поплавкови сонди за измерване на ниво.

Измерване и регулиране на Т°С

Широка гама датчици, трансмитери, термометри и регулатори на температура, до... информационни и управляващи системи