Download
Лаборатория
Програмируеми Процес Индикатори \\ за лицев панел

Измерване и регулиране на Т°С \\ Цифрови термометри и регулатори

ON/OFF Регулатори \\ програмируеми


Програмируем Процес-Индикатор модел 4003

Възможни видове вход:

- ток 0-5mA, 0-20mA или 4-20mA

- напрежение 0-1, 0-10, 0-100V DC или др.

- термосъпротивление Pt100 тип DIN43 760 или GOST6651-78 (обхват от 0 до +600°C), Pt1000, Pt46, Pt500 или др.

- импулсен (PNP/NPN), честотен, потенциометричен или др.

 

  • 4-разреден 20mm LED дисплей за визуализация на измерваната величина + клавиатура;
  • Програмируем обхват и място на десетичната точка;
  • Адитивна корекция на измерената величина;
  • Захранване 230V AC, 6VA или 24V AC/DC по заявка
  • Размери 48х96х135mmмонтаж на лицев панелстепен на защита IP30;

 

Опция: до два SPDT 5A/250V релейни изхода, които могат да се програмират като гранично ниво (горно или долно) или за ON/OFF управление или до два изхода отворен колектор 12V/30mA

Опциятоков изход20mA (активен или пасивен, с възможност за галванично разделяне);

Опциягалванично разделено вградено захранване 24V DC, 50mA;

Опциясериен интерфейс RS485 (Modbus ASCII или Modbus RTU);


Свали PDF с подробно описание на продукта