Download
Лаборатория
Програмируеми Процес Индикатори \\ за лицев панел

Измерване и регулиране на Т°С \\ Цифрови термометри и регулатори

ON/OFF Регулатори \\ програмируеми


Програмируем Процес-Индикатор модел 4002

Програмируем Процес-Индикатор модел 4002

 

Базова конфигурация:

 

Токов 0(4)-20mA или напрежителен вход 0-10V, 2+4 разряда 14mm LED, клавиатура, програмируем обхват и място на десетичната точка, захранване 90-250V, размери 48х96х135mm, монтаж на лицев панел, степен на защита IP30.

 

а/ модел 4002-P - вход Pt100 (Pt500, Pt1000), DIN IEC 751, 3-проводно свързване
б/ модел 4002-J(K..) - вход ТД тип J, К, S, T, B и други с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация

 

Допълнително - програмиране на 1 или 2 гранични ниваSPDT релейни изходи
Допълнително - с галванично разделен токов изход 4-20mA или RS485
Допълнително - вградено захранване 24V DC, 50mA за трансмитер


Свали PDF с подробно описание на продукта