Download
Лаборатория
Програмируеми Процес Индикатори \\ за лицев панел

Измерване и регулиране на Т°С \\ Цифрови термометри и регулатори

ON/OFF Регулатори \\ програмируеми


Програмируем Процес-Индикатор модел 4007

Програмируем Процес-Индикатор модел 4007

 

Характеристики4 разрядна LED индикация - 20mm височина на цифрите, клавиатура, програмируеми обхват и място на десетичната точка, захранване 90-250V, габаритни размери 48х96х135mm (1/8 DIN), за монтаж на лицев панел, IP30
 

Универсален аналогов вход*: 
- ток 0-5, 0-20 или 4-20mA DC
- напрежение 0-1, 0-5 или 0-10V DC
- термосъпротивление Pt100, (Pt500, Pt1000)
- ТД тип J, K, E, S, R, B с линеаризация и компенсация на температурата на студените краища
* Типът на входния сигнал може да бъде зададен от клавиатурата

 
Допълнително - 24V DC, 50mA за захранване на трансмитер 
Допълнително - до 4 програмируеми SPDT релейни изходи
Допълнително - галванично разделен токов изход 4-20mA или RS485


Свали PDF с подробно описание на продукта