Download
Лаборатория
Програмируеми Процес Индикатори \\ за лицев панел

Измерване и регулиране на Т°С \\ Цифрови термометри и регулатори

ON/OFF Регулатори \\ програмируеми


Програмируем Процес-Индикатор модел PC7M

 

  •   Размери: 48x48x130mm
  •   4 – Разрядна цифрова индикация
  •   3 – бутонна клавиатура
  •   Входове: 0 (4)...20mA DC, RTD Pt100, TC
  •   Програмируема десетична точка и обхвати на входните величини
  •   Два програмируеми релейни изхода
  •   Токов изход пропорционален на измерената величина
  •   Галванично разделено захранване 24V DC


Свали PDF с подробно описание на продукта