Download
Лаборатория
Програмируеми Процес Индикатори \\ многоканални

Измерване и регулиране на Т°С \\ Цифрови термометри и регулатори


Модел PC7000-2 (двуканален)

Базова конфигурация PC7100-2 - два токови входа 0(4)-20 mA, 2 х 4 разрядна 9 mm LED, клавиатура, програмируем обхват и място на десетичната точка, захранване 90-250 V, размери 48 х 96 х 135 mm, защита IP30, монтаж на лицев панел.

a/ модел PC7200-2 - два напрежителни входа 0-1V или 0-10V 
б/ модел PC7300-2 - два входа Pt100 (или Pt1000), трипроводно свързване

Допълнително - програмиране на 1 гранично нивоSPDT релеен изход
Допълнително - програмиране на 2 гранични ниваSPDT релейни изходи
Допълнително - два галванично разделени токови изхода 4-20 mA


Свали PDF с подробно описание на продукта