Download
Лаборатория
Програмируеми Процес Индикатори \\ многоканални

Измерване и регулиране на Т°С \\ Цифрови термометри и регулатори


Модел Deltatherm-8 (осемканален)

Базова конфигурация - програмиране на 2 гранични нива за всеки канал с 2 изходни релета (общи за 8-те канала), програмируеми обхвати и място на десетичната точка за всеки канал, 2 х 4 разрядна LED индикация, размери 96 х 96 х 135 mm, захранване 90-250V, защита IP30, монтаж на лицев панел.
a/ модел DELTATHERM 8i - 8 токови входа 0-20 или 4-20mA
б/ модел DELTATHERM-8r - до осем входа Pt100 (Pt500, Cu50 и други)

Допълнително - интерфейс RS485


Свали PDF с подробно описание на продукта