Download
Лаборатория
Газсигнализатори \\ За Подземни Гаражи


32-канална газсигнализаторна станция DG2000-Garage

32-канална газсигнализаторна станция DG2000-Garage

 

Базова конфигурация:

 

Контролиран газ: въглероден оксид (CO), пропан-бутан, метан; Обхват: 0-300 ppm CO (до 1000 ppm по заявка), 0-50% LPG, 0-50% CH4; 32 независими програмируеми канала за връзка с интелигентни сензори от модел DG510/3G; буквено-цифров дисплей, светлинна и звукова сигнализация на сензорите; две гранични нива на сигнализация за всеки канал; два /250V SPDT релейни изхода на всеки сензор; релеен изход за сигнализация за неизправни сензори или прекъснати кабели - общ за всички канали; интерфейс RS485 за събиране на информация от сензорите; галванично разделен интерфейс RS485 за връзка с компютър или информационно-управляваща системаенергонезависима памет за настъпили събития; габаритни размери на станцията: 160 x 166 x 102 mm /за монтаж на стена/; габаритни размери на интелигентния сензор: 85 х 115 х 45 mm; Степен на защита: станция - IP65, сензор IP30;


Препоръчителен кабел за изграждане на RS485 мрежата м/у сенсоритеLiYCY - 1x2x0.5 (една усукана двойка със сечение 0.5 mm2, с ширмовка)

 

Допълнително - буферирано захранване за акумулатор 12V


Свали PDF с подробно описание на продукта