Download
Лаборатория
Измерване и регулиране на Т°С \\ Трансмитери за Температура


Трансмитер за Температура DTP-SH

 

Характеристики:

 

- Вход– Термосъпротивителен датчик Pt100 (Pt1000, Cu53) по 2- или 3-проводно свързване;

Изход- 4-20mA DC, пропорционален на измерваната температурадвупроводно свързване; 

- Захранващо напрежение- 12-30V DC, със защита срещу обръщане на поляритета;

- Измервателен обхват: по заявка

- Основна грешка: 0.5 % от обхвата

Монтаж: В главата на датчика, Ø44, H < 40mm вкл. височината на клемата

- Степен на защита: IP 30

 


Свали PDF с подробно описание на продукта