Download
Лаборатория
Други \\ Преобразуватели и Повторители


Serial Modbus Master Multiplexer SMM-01

     Налагало ли ви се е някога да свържете едновременно няколко master устройства към Modbus RTU мрежа или просто да синхронизирате RS485 мрежи с различни скорости ? Serial Master Multilexer SMM-01 е създаден за това. SMM-01 серията предствалява устройства, които синхронизират запитванията от две мастер устройства към слейв устройства по RS485 или RS232 серийна линия, като предотвратява възможни възниквания на колизии.

 

     На всеки един от трите серийни порта в устройството могат да се зададат различни параметри (скорост, четност, таймаут). Това прави SMM-01 удобен дори и само като синхронизатор на две мрежи с различна скорост. Трите серийни интерфейса са напълно галванично изолирани. Съответни светодиоди индикират състоянието на всеки порт - приемащ или предаващ. Уредът се захранва с 24 VDC.


Свали PDF с подробно описание на продукта