Download
Лаборатория
Други \\ Входно/изходни модули серия dRTU-3000


Отдалечен Входно/Изходен Модул модел dRTU-3028

Отдалечен Входно/Изходен Модул модел dRTU-3028

  • Отдалечен входно/изходен модул с осем релейни изхода SPDT 5A/250VAC (5A/30VDC по заявка);
  • Комуникацията с устройството се извършва по сериен интерфейс RS485 с Modbus RTU протокол;
  • Галванично разделяне между изходите, захранването и комуникацията (3-way isolated);
  • Устройството се захранва с 230 VAC или с 24 VDC по заявка;
  • 4 програмируеми скорости на комуникация;
  • светодиод за състоянието на всеки изход;
  • Параметрите на устройството се задават с осем битов превключвател, който се намира на основната платка на устройството;
  • Възможност за управление на релетата чрез широчинна импулсна модулация (ШИМ), параметрите за което се задават по RS485 интерфейса;


Свали PDF с подробно описание на продукта