Download
Лаборатория


      Практически всеки от програмируемите индикатори с едно или няколко изходни SPDT релета може да се програмира като ON/OFF регулатор.

Програмируем индикатор за скорост / брояч модел 4003-TR

- Импулсен входен сигнал PNP или NPN от транзистор;
- Програмируемо измерване на линейна или ротационна скорост (напр. rpm или m/min);
- 4-разрядна ярка 20mm LED индикация и бутони;

Програмируем Процес-Индикатор модел 4007

Универсален аналогов вход:
- ток 0-5, 0-20 или 4-20mA DC
- напрежение 0-1, 0-5 или 0-10V DC
- термосъпротивление Pt100, (Pt500, Pt1000)
- ТД тип J, K, E, S, R, B с линеаризация и компенсация на температурата на студените краища

Програмируем Процес-Индикатор модел 7000

Възможни входове:
- ток 0(4)-20mA
- напрежение 0-10VDC
- Pt100 (Pt1000) 3-проводно свързване
- ТД тип J, К, S, T, B и други с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация

Процес-Индикатор с Барграф модел BG101

Tоков вход 0-20mA, 4-20mA, 20-4mA, 20-0mA, напрежителен вход 0-10V или 10-0V, термосъпротивление Pt100 (обхват от 90 до + 550°С) или вход ТД тип К, J, T, E, S, B с вградена линеаризация и компенсация на студените краища

Процес-Индикатор модел 3003

Универсален аналогов вход:
- ток 0-5, 0-20 или 4-20mA CD
- напрежение 0-1, 0-5 или 0-10V DC
- Pt100 (Pt500, Pt1000, ...), DIN IEC751, 3 проводно свързване
- ТД тип J, K, S, T, B и други с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация

Програмируем Процес-Индикатор модел 4002-D

- Аналогов вход – всички входове са възможни в един уред
- 4 програмируеми SPDT релейни изходa – Горно/Долно алармено ниво или ON/OFF управление
- Токов изход – 4 – 20mА, галванично разделен, пасивен...

Процес-Индикатор с Барграф модел BG51

токов вход 0(4)-20mA или напрежителен вход 0-10(1)V DC, индикаторна стълбица с 51 броя LED със скала от 0-100% или в реални физически единици, монтаж на лицев панел, степен на защита IP30

Процес-Индикатор с Барграф модел BG151

токов 0(4)-20mA или напрежителен вход 0-10V, LED индикация, клавиатура, програмируем обхват и място на десетичната точка, захранване 90-250V, размери 72х144х100mm, монтаж на лицев панел, степен на защита IP30