Download
Лаборатория


      Практически всеки от програмируемите индикатори с едно или няколко изходни SPDT релета може да се програмира като ON/OFF регулатор.

Програмируем Процес-Индикатор модел 4007

Универсален аналогов вход:
- ток 0-5, 0-20 или 4-20mA DC
- напрежение 0-1, 0-5 или 0-10V DC
- термосъпротивление Pt100, (Pt500, Pt1000)
- ТД тип J, K, E, S, R, B с линеаризация и компенсация на температурата на студените краища

Програмируем Процес-Индикатор модел 4003

Възможни входове:
- ток 0-5mA, 0-20mA или 4-20mA
- напрежение 0-1, 0-10, 0-100V DC или др.
- Pt100 (Pt500, Pt1000 или др.), 3-проводно свързване
- импулсен (PNP/NPN), честотен, потенциометричен или др.
- 4-разреден 20mm LED дисплей + клавиатура

Програмируем Процес-Индикатор модел 4002

Възможни входове:
- токов 0(4)-20mA
- напрежителен вход 0-10V
- Pt100 (Pt500, Pt1000), 3-проводно свързване
- ТД тип J, К, S, T, B и други с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация