Download
Лаборатория
Процес-Индикатор с Барграф модел LI02

-Универсален аналогов вход
- 5 разрядна LED индикация + 51 сегментен LED барграф от 0-100%
- програмируем обхват и място на десетичната точка

Програмируем Процес-Индикатор модел 4007

Универсален аналогов вход:
- ток 0-5, 0-20 или 4-20mA DC
- напрежение 0-1, 0-5 или 0-10V DC
- термосъпротивление Pt100, (Pt500, Pt1000)
- ТД тип J, K, E, S, R, B с линеаризация и компенсация на температурата на студените краища

Програмируем Процес-Индикатор модел 7000

Възможни входове:
- ток 0(4)-20mA
- напрежение 0-10VDC
- Pt100 (Pt1000) 3-проводно свързване
- ТД тип J, К, S, T, B и други с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация

ПИД Регулатор модел 4006

Измервателен вход 4(0)-20mA,напрежение 0-10V, термосъпротивление Pt100, ТД тип K, J, S, B с компенсация на температурата на студените краища, 2х4 разрядна LED индикация за PV и SV, две изходни релета/отворен колектор за ПИД управление или сигнализация, галванично разделен токов изход 4-20mA (пасивен)...

Процес-Индикатор с Барграф модел BG101

Tоков вход 0-20mA, 4-20mA, 20-4mA, 20-0mA, напрежителен вход 0-10V или 10-0V, термосъпротивление Pt100 (обхват от 90 до + 550°С) или вход ТД тип К, J, T, E, S, B с вградена линеаризация и компенсация на студените краища

Процес-Индикатор модел 3003

Универсален аналогов вход:
- ток 0-5, 0-20 или 4-20mA CD
- напрежение 0-1, 0-5 или 0-10V DC
- Pt100 (Pt500, Pt1000, ...), DIN IEC751, 3 проводно свързване
- ТД тип J, K, S, T, B и други с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация

Модел Deltatherm-8 (осемканален)

8 универсални аналогови входа, програмиране на 2 гранични нива за всеки канал с 2 изходни релета (общи за 8-те канала), програмируеми обхвати и място на десетичната точка за всеки канал, защита IP30, монтаж на лицев панел

Програмируем Процес-Индикатор модел 4002-D

- Аналогов вход – всички входове са възможни в един уред
- 4 програмируеми SPDT релейни изходa – Горно/Долно алармено ниво или ON/OFF управление
- Токов изход – 4 – 20mА, галванично разделен, пасивен...