Download
Лаборатория
ПИД Регулатор модел 6002

LED индикация за визуализиране на PV, SV и OUT; 8 входа (вид по заявка), 4 SPDT релейни изхода за PID или ON/OFF управление, 2 галванично разделени пасивни токови изхода за управление или пропорционални на измерената величина; монтаж в табло, степен на защита IP30

Програмируем Процес-Индикатор модел PC7M

- Входове: 0 (4)...20mA DC, RTD Pt100, TC
- Два програмируеми релейни изхода
- Токов изход пропорционален на измерената величина...

Програмируем Процес-Индикатор модел 4007

Универсален аналогов вход:
- ток 0-5, 0-20 или 4-20mA DC
- напрежение 0-1, 0-5 или 0-10V DC
- термосъпротивление Pt100, (Pt500, Pt1000)
- ТД тип J, K, E, S, R, B с линеаризация и компенсация на температурата на студените краища

Програмируем Процес-Индикатор модел 4003

Възможни входове:
- ток 0-5mA, 0-20mA или 4-20mA
- напрежение 0-1, 0-10, 0-100V DC или др.
- Pt100 (Pt500, Pt1000 или др.), 3-проводно свързване
- импулсен (PNP/NPN), честотен, потенциометричен или др.
- 4-разреден 20mm LED дисплей + клавиатура

Програмируем Процес-Индикатор модел 4002

Възможни входове:
- токов 0(4)-20mA
- напрежителен вход 0-10V
- Pt100 (Pt500, Pt1000), 3-проводно свързване
- ТД тип J, К, S, T, B и други с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация

ПИД Регулатор модел 2002

LED индикация за визуализиране на PV и SV; 8 входа (вид по заявка), 4 SPDT релейни изхода за PID или ON/OFF управление, 2 галванично разделени пасивни токови изхода за управление или пропорционални на измерената величина; монтаж в табло, степен на защита IP30

ON/OFF регулатор модел DPx-2P

универсален аналогов вход, oбхват (скала) - по заявка, 3 1/2 разрядна LED индикация - 14 или 20mm височина на цифрите, 1 SPDT изходно реле за ON/OFF регулиране или сигнализация, монтаж на лицев панел, IP30

ON/OFF регулатор модел DPx-3P

универсален аналогов вход, oбхват (скала) - по заявка, 3 1/2 разрядна LED индикация - 14 или 20mm височина на цифрите, 2 SPDT изходни релета за трипозиционно регулиране или сигнализация, монтаж на лицев панел, IP30