Download
Лаборатория


Процес Индикатори и Термометри \\ за лицев панел

Измерване и регулиране на Т°С \\ Цифрови термометри и регулатори


Процес-Индикатор модел DPx
за лицев панел

 

Базова конфигурация DPI - токов вход 0(4)-20mA, oбхват (скала) - по заявка, 3 1/2 разрядна LED индикация - 14 или 20mm височина на цифрите, захрaнване 90-250V, размери 48x96x135mm, монтаж на лицев панел, IP30

 

а/ модел DPU - напрежителен вход 0-1, 0-10, 0-100 V DC или др. по заявка
б/ модел DPR - вход Pt100 (Pt46, Pt500, Pt1000, Cu53 или др.), 2- или 3-проводно свързване
в/ модел DPJ(K) - вход ТД тип J, K или др. с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация


Свали PDF с подробно описание на продукта