Download
Лаборатория


ON/OFF Регулатори \\ задание чрез потенциометър

Измерване и регулиране на Т°С \\ Цифрови термометри и регулатори

Процес Индикатори и Термометри \\ за монтаж на DIN шина


ON/OFF регулатор модел HTx-01
за монтаж на DIN шина

 

Характеристики: oбхват (скала) - по заявка, 3 1/2 разрядна LED индикация - 14mm височина на цифрите, захрaнване 24V DC (по заявка 12V DC), размери 70x85х60mm, монтаж на DIN шина, IP30, с 1 SPDT изходно реле за ON/OFF управление или сигнализация.

 
 
 
Възможни входове:
  • HTI-01: токов вход 0(4)-20mA
  • HTU-01: напрежителен вход 0-1, 0-10, 0-100V DC или др.
  • HTR-01: вход Pt100 (Pt46, Pt500, Pt1000, Cu53 или др.), 2- или 3-проводно свързване
  • HTJ(K)-01: вход ТД тип J, K или др. с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация

Свали PDF с подробно описание на продукта