Download
Лаборатория

Газтрансмитер за токсични газове тип GAS-TRANSmitter DGS510-TOX

За контролиране на опасни концентрации на токсични газове и пари.

GAS-TRANSmitter DGS510-Cd с ATEX сертификат

За детекция на широк спектър взривоопасни газове и пари. Произвежда се във взривонепроницаемо изпълнение (Ex d) и може да се използва в зони 1 и 2.

Преносим газсигнализатор за взривоопасни газове модел BX169

Снабден с високочувствителен и надежден каталитичен сензор, газсигнализаторът е подходящ за употреба както в домашна, така и в промишлени среди с високо съдържание на метан, пропан и други лесно запалими газове.

Преносим уред за откриване на утечка на газ модел JL269

За откриване на утечка на метан, природен газ, хексан, пропан, бутан, пентан, пари на алкохоли, водород, тулол и други
- 10-сегментен трицветен барграф – за ниво на концентрация

GAS-TRANSmitter DGS510-EXP с АТЕХ сертификат

Предназначен е за детекция на широк спектър взривоопасни газове и пари. Произвеждат се във взривонепроницаемо (Eх d) изпълнение и може да се използват в зони 1 и 2.

Детектор за концентрация на кислород модел OXYmeter

- за измерване концентрация на кислород в обхват 0 - 30 об.% (0 - 100 об.% по заявка)
- Електрохимичен сензор за О2
- 2 програмируеми алармени нива
- 2 SPDT 5A/250V изходни релета
- Звукова и светлинна сигнализация

Газсигнализатор "DG510/D" за Битови Цели

За защита на помещения при превишаване на концентрацията на горими и взривоопасни газове над допустимата;
- високочувствителен каталитичен сензор;
- звукова и светлинна сигнализация