Download
Лаборатория
Разнообразие от преносими уреди за изпитване на електрически инсталации от нашия партньор Kyoritsu, Япония, измерващи заземително съпротивление, изолационно съпротивление (мегаомметри), съпротивление на контур, ток, напрежение, ток на утечка, ток и време на задействане на дефектно-токови защити и др. Включително различни модели комбинирани уреди.

 

Не всичко е изложено на уебсайта ни, така че моля не се колебайте да ни попитате за конкретни модели или изисквания, които имате.

Тестер за земно съпротивление на Kyoritsu модел KEW 4105DL

Тестер за съпротивление на контур на Kyoritsu модел KEW 4140

Изолационен Тестер на Kyoritsu модел KEW 3025A / 3125A

Изолационен Тестер на Kyoritsu модел KEW 3007A

Изолационен Тестер на Kyoritsu модел KEW 3552BT